ProsessPilotene

Om oss

Kompetansen på Dynamics 365 (CRM) i det Norske markedet er spredt tynt ut over mange aktører hvor CRM er en av mange satsningsområder.  Prosesspilotene har som målsetning å bygge et stort fagmiljø konsentrert utelukkende om Dynamics 365 (CRM).  Mange av nøkkelpersonene i Prosesspilotene har erfaring fra utvikling av store CRM fagmiljøer og mener dette byr på betydelige fordeler både med hensyn til utvikling av kunnskap, gjenbrukbare løsninger og ikke minst evne til å yte god service.

Selskapet ble etablert i 2011 av erfarne CRM eksperter og etter en etableringsperiode med fokus på de første store CRM implementasjonene og utvikling av selskapets metodikk og beste praksis, startet vi en vekstfase i 2015.

Ved utgangen av 2017 hadde Prosesspilotene 21 ansatte og 132 kunder spredt over ulike bransjer og størrelser. Planen er å fortsette veksten i de kommende år.
Partner status
Associated partners
Antall sertifiserte utviklere
0
Besøksadresse

Skysstasjon 11a, 1383, Asker
Postboks 86, 1371 Asker

Nettsted
www.prosesspilotene.no
Kontakt oss
+47 66901900
support@prosesspilotene.no

Kundesaker av ProsessPilotene