Etter restrukturering av forretningsmodellen er Dynamicweb tilbake på vekstsporet

For 2 år siden valgte Dynamicweb å endre sin forretningsmodell og utelukkende tilby sin Software som et abonnement. Det første året kostet det et underskudd og en flat omsetningskurve, men de siste regnskapsårene har dette blitt omvendt til en omsetningsvekst på 20% og en fremgang i resultatet på 3,4 millioner DK.
Skrevet av Dynamicweb den 06.11.2019, 12:00
Etter restrukturering av forretningsmodellen er Dynamicweb tilbake på vekstsporet

Innenfor software og it-tjenester har trenden med en abonnentsbasert lisensmodell blitt mer og mer populær, mens de tradisjonelle lisensmodellene med engangsfee up-front utfases.

Denne utviklingen har Dynamicweb gjennom lengre tid også vært mer oppmerksom på, og valgte derfor 1. juli 2017 å omstille hele sin lisensbaserte bedrift til abonnementer. To viktig argumenter her var at Dynamicweb kunne bli mer konkurransedyktige og kundene kunne dele opp lisensene i flere små deler.

«Finansielt har overgangen til abonnement vært veldig hard fordi vi kommer fra en verden hvor man tar lisensen til som inntekt når den selges. Et abonnement kan man på den andre siden ikke fakturere for før det leveres, noe som gjør dette vanskelig på kort sikt. Vi forventer først en break-even etter 3 år, så det går altså en del tid før vi kan høste fruktene av den nye forretningsmodellen,» sier administrerende direktør og medeier i Dynamicweb, Christian Beer.

 

Årets regnskap viser vekst

Det nettopp avsluttende regnskapet viser en omsetning på 37,9 millioner DK, og et overskudd på 0,5 millioner DK. Direktøren har en forventning om at omsetningene igjen vil vokse og nærme seg 45 millioner DK i det nåværende regnskapsåret, mens forventningene til resultat er rundt 3,5 millioner DK.

«Vårt mål er å fortsette veksten samtidig som vi investerer både i produkt- og markedsutvikling. Vi har i de seneste årene fokusert mye på hvordan vi kan understøtte e-handel til virksomheter innenfor handel, produksjon og detalj, som bruker et økonomisystem fra Microsoft. Vi begynner å kunne høste fruktene fra dette arbeidet, og vårt fokus vil være å gjøre det enda bedre og mer jevnt for våre kunder og samarbeidspartnere,» forteller Christian Beer.

 

Utlandet er nøkkelen til vekst hos Dynamicweb

Internasjonal ekspansjon er veien fremover for Dynamicweb, fordi virksomhetens produkt er nisjefokusert. Derfor har Dynamicweb flere ansatte utenfor Danmark enn på deres hovedkontor i Aarhus.

«Vi har gjennom de siste 5 årene hatt betydelig fokus på internasjonalisering, så vi har nå kontorer både i USA, Norge, Nederland, Bulgaria og Singapore utenom Danmark. Selv om vårt produkt i utgangspunktet er globalt, så er våre lokale representanter viktig for oss fordi partnere og kunder gjerne vil ha nærhet når det kommer til support og tilstedeværelse,» forteller Christian Beer.