Webinar for offshore-bransjen

Også innenfor offshore-bransjen har leverandører mye produktdata som ikke er oversiktlig registrert. Man har store mengder produktinformasjon, men uten et godt IT-system er det vanskelig å ha kontroll og effektiv forvaltning av den. Samtidig skal slike systemer henge sammen med øvrige digitale plattformer for å kunne ha en effektiv digitaliseringsprosess.

 

I dette webinaret går Dynamicwebs Country Manger, Steffen Breen, gjennom hvordan man kan sikre at produktene inneholder riktig informasjon, sikkerhetsblader og annet kritisk informasjon, samt hvordan man kan nyttiggjøre seg produktinformasjonen i ulike kanaler som nettsider, nettbutikk og produktkataloger.

 

Solteqs Digital Advisory Manager, Espen Thorvaldsen, kommer nærmere inn på hvilke utfordringer man står overfor når man skal velge programvare som plattform for en digitaliseringsprosess. Hvordan kan du redusere kompleksitet, risiko og kostnader gjennom smart valg av programvare? Inspirasjon til hvordan offshore-bransjen kan benytte den samme plattformen som grunnlag for å digitalisere noen av sine bransjespesifikke prosesser.