Viktigheten av en B2B merkevarestrategi

For de fleste som driver med markedsføring er ikke merkevarekjennskap, -identitet og -strategi ukjente ord. Det har likevel vært mer fokus på dette i B2C-verden, hvor forbrukeren er sluttbrukeren, og konkurransen i større grad har vært tøffere. Med den digitale transformeringen som skjer verden over og i alle bransjer, gjelder dette nå også for B2B-bedrifter. Konkurransen blir stadig tøffere, og kampen om kunden blir enda vanskeligere. Særlig har den digitale overgangen gjort det enklere for B2B kunder å gå fra sin faste vanlige leverandør, til en ny aktør.

Vi har i dette webinaret bedt med gjestespeakere Lars, Customer Success Officer og Karoline, Rådgiver innen digital strategi fra Synlighet som tar for seg hvor viktig det egentlig er å ha en digital merkevarestrategi for B2B bedrifter. I tillegg vil de snakke om hvordan du kan bygge en god merkevarestrategi. De snakker om blant annet:

  • Digitalisering av kundereisen og forbrukertrender i 2022
  • Hvilket innhold du må lage, når du vet at 95% av målgruppen din ikke er klare for å kjøpe nå
  • Hvorfor du bør jobbe strategisk med å øke merkevarekjennskap

I tillegg tar vår Country Manager, Steffen Breen, for seg viktigheten av å være til stede i de kanalene kunden er. B2B kunden begynner også å ta i bruk flere kanaler, og det er viktig å møte kunden der de foretrekker. Han snakker om: 

  • Er digitale markedsplasser relevant for deg? 
  • Shopping via sosiale medier?