"Multi Channel Publishing"

Bedrifter har behov den best mulig og mest effektive bruken av de forskjellige nettbaserte distribusjonskanalene. Dette er nødvendig for å overgå konkurrentene deres i den kontinuerlige kampen om å tiltrekke seg flere kunder. Som et resultat har multi-channel publishing blir mer og mer viktig.

Du må kunne distribuere innholdet og produktene dine gjennom mange forskjellige kanaler på tvers av mange plattformer for å maksimere salget og utvide kunderekkevidden din.

Det kan være en vanskelig og lang prosess uten den riktige plattformen, men fordelene er absolutt verdt arbeidet.