Integrer din e-handel med ERP

Integrasjoner er komplekse og krever mye kunnskap og lang erfaring for å være suksessrik og bygge skalerbare løsninger. Med mer enn 4.000 kunder har Dynamicweb den nødvendige erfaringen og kunnskapen for å lykkes med å ha en integrert nettbutikk med ERP systemer.

Denne brosjyren tilbyr den detaljert oversikt over hva våre kunder har gjort og hvorfor. Vårt mål med denne brosjyren er å dele våre erfaringer og hjelpe deg å forstå og vurdere de viktige emnene som bestemmer hvordan en nettbutikk er integrert med et ERP-system. Med riktig integrasjonsoppsett vil mange bedrifter øke sin effektivitet og ha et nytt og bedre potensial for å øke inntekter.

Brosjyren dekker Return of Investment (ROI) scenarioer og hvilken type integrasjon som er den beste i de forskjellige scenarioene. Siste delen av brosjyren tar for seg mer praktiske temaer.