Hvordan og hvorfor du bør bruke PIM Channels

Lær deg hvordan du kan jobbe med PIM Channels og hvorfor du bør gjøre det.

I dette webinaret vil vår PIM Consultant, Søren Jensen, vise deg hvordan du jobber med Channels og gi deg gode grunner til hvorfor du bør gjøre det. Søren snakker om: 

  • Fordelene ved å bruke PIM Distribueringskanaler
  • Hva Channels & Feed brukes til 
  • En live demo for hvordan man bruker InDesign/EasyCatalog gjennom PIM Channels

Tre gode grunner til å bruke PIM Channels: 

  • Kontroller hvilke produkter som skal distirbueres
  • Oversikt over at produktene møter de kriteriene som er satt 
  • Sortere produkter individuelt etter gruppering

Form