Gjør din nettside GDPR kompatibel

Få en full oversikt over alle de viktige GDPR rollene som Data Subject, Data Controller og Data Processer og nøkkeldefinisjoner som inkluderer personlig data, samtykke og retten til å bli glemt. I løpet av dette webinaret vil vi også introdusere 7 viktige steg for å oppnå en kompatibel nettside.

 

Til slutt vil du også se de nye GDPR verktøyene i Dynamicweb 9.4 og få en full oversikt over disse i henhold til våre lisenser og software versjoner.