Din strategi for digital, internasjonal suksess.

Verden blir bare mindre og mindre på grunn av utviklingen av nye digitale verktøy og digitale markedsplasser. Forbrukerens atferd har endret seg, og å kjøpe produkter fra utenlandske nettbutikke er ikke lenger en stor barriere for mange.

En undersøkelse gjort av ecommerce på tvers av landegrenser viser at bare i Europa var dette markedet verdt €143 milliarder i 2019! 

Dette utgjør en stor mulighet for mange selskaper å se til utlandet for nye, passende markeder. Det er mange fordeler som følger med dette, men å drive en internasjonal forretning kan også bære med seg noen utfordringer. 

I dette white paperet dekker vi både mulighetene og utfordringene med ecommerce i utlandet, og noen vurderinger og hensyn du bør ta, samt hvordan du kommer i gang.