Dynamicweb Cloud

En helhetlig sky-løsning (mer enn bare hosting)

Tradisjonell hosting alternativer er begrenset til overvåking og ledigheten til en server, men Dynamicweb Sky-løsning overvåker også applikasjoner- og integrasjons-punkter.

Dette betyr ingen flere situasjoner hvor serveren kjører, men applikasjonen ikke fungerer på grunn av feil relatert til integrasjonen, planlagt vedlikehold, indeksering eller andre relaterte problemer.