Bygge eller kjøpe?

Suksessrike bedrifter setter seg selv der kundene er, og kundene er på nett. Uansett om målene dine er å generere leads, øke kjennskap til merket eller å øke online salg trenger du en software løsning som kan gjøre dette.

Innholdshåndtering, nettbutikk og digitale markedsføringsplattformer er søylene i en online bedrift, men det kan være vanskelig å implementere en bedre nettbutikkløsning som har flere av de egenskapene du trenger for å konkurrere.

Når du skal velge hvordan du kan utnytte dine online preferanser på best mulig måte må du veie dine langsiktige mål mot dine kortsiktige budsjetter, og ta hensyn til alle mulighetene. Å gjøre om på nettbutikken din er ikke en enkel prosess, og hvis du mislykkes i å velge riktig løsning kan det sette en stopper for din bedrifts vekst.

I denne brosjyren tar vi for oss argumenter, fordeler og ulemper ved å bygge din egen nettbutikk eller å kjøpe fra en leverandør. På slutten vil vi komme med et forslag på hvordan man best mulig skal klare å ta avgjørelsen om å kjøpe eller utvikle selv.