B2B leadgenerering

Mange B2B bedrifter har allerede forstått dette og bruker forskjellige tradisjonelle tilnærminger for deres leadgenerering. Disse aktivitetene inkluderer oppringinger, direkte e-epost, nettbaserte reklamer og kampanjer.

Det er dog fortsatt noen bedrifter som glemmer å effektiv bruke sine egne nettsider, noe som betyr at de ikke klarer å utnytte kundeleads som hele tiden blir generert via deres nettsteds-trafikk. Spørsmålet blir derfor om selskapene har råd til å glemme dette på lang sikt?

Denne brosjyren tilbyr en oversikt over hvordan B2B selskaper kan bruke nettsteds-trafikk for å generere opptil 100% flere leads fra deres nettsider ved å monitorere de besøkende på en strukturert måte. I tillegg vil monitorering av nettsiden gi B2B bedrifter verdifull innsikt om hvordan deres eksisterende og potensielle kunder engasjerer seg på nettsiden.