Automatiser katalog-produksjonen

Automatisert produksjon av kataloger, prislister og faktaark krever konsistente data og digitale eiendeler levert fra et sentralt depot eller database.


Vårt tilbud bruker Dynamicweb Product Information Management (PIM) som din eneste datakilde og gir to måter å produsere kataloger på enten via  utskrivbare papirer eller via InDesign.