Webinar, seminarer, opplæring og konferanser

Registrer deg og få inspirasjon til din digitale virksomhet

An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(CommandBuilder commandBuilder, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, CommandBehavior behavior, Int32 commandTimeout)
  at Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(CommandBuilder commandBuilder, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Int32 commandTimeout)
  at Dynamicweb.Security.UserManagement.User.GetUser(CommandBuilder commandBuilder)
  at Dynamicweb.Security.UserManagement.User.GetUserByID(Int32 userID, Boolean includeAngelType)
  at Dynamicweb.Content.Items.Editors.UserEditor.ParseValue(IEnumerable`1 values)
  at Dynamicweb.Content.Items.Editors.UserEditor.GetUsers(Object value)
  at Dynamicweb.Content.Items.Editors.UserEditor.RenderValue(EditorRenderingContext context)
  at Dynamicweb.Content.Items.Rendering.Renderer.RenderItemField(ItemField field, Object value, Dictionary`2 validationErrors, Boolean allowEditing, Template template, String tagPrefix, ItemEntry itemEntry)
  at Dynamicweb.Content.Items.Rendering.Renderer.RenderItem(ItemEntry item, ItemSettings settings)
  at Dynamicweb.Content.Items.Rendering.Renderer.RenderItems(IEnumerable`1 items, ItemListSettings settings)
  at Dynamicweb.ItemPublisher.Frontend.List()
  at Dynamicweb.ItemPublisher.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)
ClientConnectionId:514e7f9d-48cf-4fc3-b323-22922491469b
Error Number:-2,State:0,Class:11

Ønsker du mer informasjon?


Har du spørsmål, eller ønsker å prøve ut en skreddersydd demo?

 


Registrer deg for fremtidige Dynamicweb-arrangementer og webinar.


Bli inspirert – last ned white papers, se på tidligere webinar, osv.