Hvilke egenskaper trengs for en PIM-løsning

En PIM-løsning (Product Information Management) vil gi deg en helhetlig oversikt over alle produkter, samt en enkel plattform hvor all informasjonen om produktene blir styrt fra.
Skrevet av Dynamicweb den 12.11.2018, 12:00
Hvilke egenskaper trengs for en PIM-løsning

En PIM-løsning (Product Information Management) vil gi deg en helhetlig oversikt over alle produkter, samt en enkel plattform hvor all informasjonen om produktene blir styrt fra.

Vanligvis har produktinformasjon blitt administrert i forskjellige applikasjoner og produktivitetsverktøy, som regneark og personlige databaser. Men med en økning av antall nettbutikker, så stilles det større krav til produktinformasjon. Noen smertepunkter som mange opplever:

❌ Manglende, feil og uferdig produktinformasjon i ulike salgskanaler.

❌ Mange manuelle prosesser for å oppdatere og vedlikeholde produktinformasjonen

❌ Lengre vei til å få nye produkter ut på markedet.

Ved å ha en ny PIM-løsning vil du kunne:

✔️ Oppbevare og vedlikeholde all produktinformasjon på ett sted

✔️ Intelligent håndtere produktinformasjon, relaterte produkter, digitale tilbehør og andre referanser.

✔️ Sømløst samle og distribuere produktdata fra og til interne og eksterne kilder.

Ha en fleksibel datastruktur

En utfordring med administreringen av produktinformasjon er at vi ikke trenger de samme produktattributtene for forskjellige produktkategorier. Å håndtere dette problemet på en fleksibel og brukervennlig måte er en fundamental egenskap i en moderne PIM-løsning.

En PIM løsning lar deg definere produktattributtene som trengs for hver kategori. Noen attributter, som dimensjoner, vekt og farge trengs for alle eller flesteparten av produktene, mens andre attributter vil være mer spesifikke til en kategorigruppe. Du kan definere rammebetingelsene for hver kategori internt, eller bruke eksterne standarder som eClass, ETIM eller andre tilgjengelige standarder innen industrien og geografiene du opererer i.

Vedlikehold av attributter blir stadig viktigere, særlig når salget øker kraftig fra markedsplasser som Amazon, og god produktinformasjon er viktig for at dine produkter skal bli solgt på slike nettsider.

En gjennomtenkt PIM løsning vil ikke bare gi deg fleksibilitet rundt kravene for produktattributter, men også forenkle arbeidet ditt der kravene er de samme. Dette gjøres på en slik måte at en rekke produktgrupper eller bestemte produkter skal ha de samme definisjonene og verdiene, kan du opprettholde produktinformasjonen på fellesnivå, og man trenger ikke å samle inn og opprettholde samme felles informasjon for hvert produkt.

Forsikrer kvaliteten på produktinformasjonen

En PIM-løsning vil kunne måle kvaliteten av din produktinformasjon. De essensielle datakvalitet dimensjonene for produktinformasjon er:

✔️ Fullstendig produktinformasjon, noe som er essensielt for selvbetjente salgssteder. Den fullstendige produktinformasjonen bør måles opp mot de spesifikke kriteriene til produktkategorien.

✔️ Riktig produktinformasjon, slik at du alltid har den mest oppdaterte informasjonen og at den er tilgjengelig ved behov, i forskjellige salgskanaler.

✔️ Overensstemmelse med produktinformasjonen som overholder en intern eller ekstern standard for produktinformasjon.

✔️ Konsist produktinformasjon, slik at kunden din kan sammenligne lignende produkter ved å bruke de samme søkene.

✔️ Nøyaktig produktinformasjon, som sikres ved å ha skreddersydde måter å kontrollere produktdata på.

Ta vare på relasjoner

En annen utfordring ved å vedlikeholde produktinformasjon er å utnytte de mange mulighetene for å samle, lagre og eksponere de verdifulle forholdene mellom produktene. Slike relasjoner kan være: 

🚩 Tilbehør, slik at du kan presentere de mest relevante tilbehørene som er tilgjengelig og passer for produktet, slik at kunden opplever en helhetlig kjøpsopplevelse.  

🚩 Reservedeler, slik at du kan hjelpe kunden og underbygge et langvarig kundeforhold.

🚩 Erstatninger, slik at du kan tilby en ny og bedre alternativ når et produkt har blitt foreldet eller et lignende produkt når et produkt er utsolgt.

🚩 Kryss-salg, slik at du kan gjøre kunden oppmerksom på andre produkter som fullfører det innledende produktet.  

🚩 Oppgraderinger, slik at du kan gi kunden valget om et mer tilfredsstillende kjøp.

I tillegg er det mange produkt hvor du samtidig må administrere forskjellige varianter av samme type, for eksempel forskjellige størrelser og farger som utgjør et SKU (Stock Keeping Unit).

Inkludering av digitale ressurser og referanser

Håndtering av produktdata handler også om lagring og administrer forholdene mellom dine digitale ressurser. Ressurser kan være produktbilder i forskjellige størrelser, tatt fra forskjellige vinkler hvis de ikke vedlikeholdes som 3D-medier eller videoer, dataark, linjetegninger, brosjyrer, installasjonsveiledninger, sikkerhetshåndteringsark, sertifikater og mer.

Du kan bruke PIM-løsningen for å kontrollere kvaliteten av produktbildet. De typiske kriteriene for god kvalitet på bilder er:

✔️ Unik: Bruk gjerne samme bilde på print som i nettbutikk.

✔️ Nøyaktighet: Bildet må vise produktet som er beskrevet, ikke noe annet.

✔️Konsistens: Bilder av lignende produkter bør være av liknende stil.

Kvaliteten på dataen bør også sikre at alle kravene for ressursene er til stedet. Som med produktattributter er disse kravene forskjellige mellom produktkategoriene. Videre kan du legge til ytterligere verdi for kunden ved å referere til tilgjengelige artikler og andre ressurser som støtter kundens kjøpsavgjørelse i kjøpsprosessen.

Produktinformasjon på forskjellige språk

I dagens globaliserte verden er sjeldent et språk nok når du viser produktene til kjøpere og forbrukere. En PIM-løsning må kunne håndtere produktattributter i mange språk og relasjonen til digitale ressurser bør være på forskjellige språk.

Evnen til å håndtere fleksibilitet er essensielt, da noen attributter er språk-spesifikke mens andre ikke. Farger og annen referansedata er språkspesifikke, mens oppslagslister er ikke.

Å legge til språk som en ekstra dimensjon til produkthierarkier og produktvarianter, vil i de fleste tilfeller være det endelige kriteriet som løser problemene med produktdata ved å implementere en profesjonell og moden PIM-løsning.

Kalkuler din PIM ROI 📊

Vurderer du et PIM-system, men usikker på om det er riktig for din bedrift? Prøv vår PIM ROI kalkulator og se din potensielle årlige sparing ved å bruke et PIM system for din nettbutikk.