Hva er SEO?

Dette er en miniserie som omhandler SEO og Performance. Serien vil beskrive hva SEO er, og hvilke verktøy som er viktig å bruke ved bruk av SEO. I tillegg vil vi forklare begreper som er viktig og hva man må huske på når du skal bruke SEO.
Skrevet av Dynamicweb den 11.12.2018, 12:00
Hva er SEO?

 

Søkemotoroptimalisering er en direkte oversettelse av det engelske begrepet Search Engine Optimization (SEO). Formålet med å jobbe med SEO er å øke hjemmesidens synlighet i søkemotorer som Google, som videre vil føre til at man får mer trafikk og deretter mer salg.

Googles algoritmer bestemmer hvordan hjemmesider skal rangeres på forskjellige søk, og inneholder mer enn 200 faktorer som kan inndeles i tre grupper: teknisk SEO, on-page SEO og off-page SEO.

 1. Teknisk SEO
  Teknisk SEO er den delen av søkemotoroptimaliseringen som er mest avansert, da den inneholder litt programmering. Det er mye man må holde styr på med tanke på teknisk SEO.

  En av de viktigste tekniske elementene er indeksering. Dette er en måte å kategorisere sidene du vil ha i Google sin indeks, og tilsvarende kategorier du ikke vil ha i den. Hensikten er å få med deg så mange «gode» sider som du kan, og så få av de «dårlige» som mulig. De gode sidene bidrar positivt på Googles syn på din nettside, og motsatt for de dårlige sidene.

  Det er i tillegg en del andre komponenter som er relevante innenfor dette området. Det er eksempelvis viktig at hjemmesiden din har riktig struktur, så Google kan finne frem på den. Videre er det like viktig at du strukturerer dataene dine, slik at Google forstår hva de betyr. Samtidig er det viktig at tekstene dine er unike på tvers av forskjellige undersider, slik at du unngår det som heter «duplicate content».

  I nyere tid er brukersignaler også blitt avgjørende, noe som setter større krav til brukervennligheten på din hjemmeside. Google ser for eksempel på hvor rask man kommer inn på hjemmesiden din, samt hvordan brukere interagerer på hjemmesiden, for eksempel om de blir på hjemmesiden lenge eller går ut igjen med en gang.
   
 2. On-page SEO
  On-page SEO er den delen av søkemotoroptimaliseringen som skjer på selve hjemmesiden, men som ikke er av teknisk karakter. Det handler mye om søkeord og tekster, og er generelt den delen av SEO som er minst avansert, og som samtidig er den delen som er tettest inn mot klassisk markedsføring.

  Søkeordsanalyse
  Søkeordsanalyse er hele utgangspunktet for søkemotoroptimalisering. Det er her du finner frem til hvilke søkeord du ønsker å rangere høyest på.

  Første steg i en god søkeordsanalyse er å få laget en bruttoliste med søkeord som er relevant for din bedrift. Deretter bør du rydde i analysen, for eksempel ved å fjerne søkeord som ikke er like relevante eller er for generelle. Videre bør du også fjerne søkeord som har lav søkevolum, da disse ikke vil gi god nok respons. Til slutt ender du opp med en god liste med søkeord som du ønsker å bruke for å optimalisere nettsiden, og disse skal du videre prioritere i forhold til dine landingssider – så er du klar til å gå i gang med optimeringsjobben.

  Title tags og meta descriptions
  En title tag er den overskriften som blir vist på Google når hjemmesiden din kommer frem i forbindelse med et søk, og en meta description er den beskrivelsen som blir vist. Dette er to veldig viktige ting å optimalisere, da de har stor betydning for dine rangeringer på Google.

  Spesielt title tag er ekstremt viktig. Det er avgjørende at du får skrevet en title tag som inneholder til primære søkeord og eventuelle sekundære søkeord, samt gir den som søker lyst til å klikke inn på din hjemmeside fremfor konkurrentenes.

  Tekster
  Selve brødteksten på dine landingssider er ekstremt viktig. På alle sider som er viktig for deg, fra et SEO-perspektiv, bør du ha en gjennomført tekstbeskrivelse, som både gir brukeren relevant informasjon, men som også forklarer Google hva siden handler om.

  I denne teksten er det viktig at du tar med både ditt primære søkeord og dine sekundære søkeord, men de behøver ikke å fremstå mer enn en eller to ganger i teksten. Det er ikke nødvendig å nevne ordene om igjen mange ganger, men det er viktig at de kommer frem et par ganger, ellers vet ikke Google at siden handler om dette emnet.
   
 3. Off-page SEO (linkbuilding)
  Off-page SEO er den delen av søkemotorarbeidet som handler om alt det man gjør utenom nettsiden. Det går ut på å få andre hjemmesider til å linke til din hjemmeside for å styrke troverdigheten rundt siden. Dette kalles linkbuilding.

  Logikken bak dette er at jo flere nettsider som er linket til din og jo «sterkere» disse nettsidene er, jo høyere vil du rangere – så lenge de nettsidene som linker til deg har relevant innhold i forhold til ditt emne.

  White hat vs. Black hat SEO
  Kanskje har du hørt begrepet «White hat SEO» og «Black hat SEO»? Disse relaterer seg primært til linkbuilding. Begrepene gir en grunnleggende forståelse om hvorvidt linkbuilding-strategien du benytter er i mot Googles retningslinjer eller ikke. «White hat» betyr at du er innenfor retningslinjene, mens «Black hat» betyr at du er utenfor.

  I praksis er det for SEO-bedrifter som jobber med enten den ene eller den andre strategien. Typisk er det et sted midt imellom. Hvis man følger alle Google sine offisielle retningslinjer, så er det vanskelig å skape resultater, men hvis man går for i mot retningslinjene er det stor risiko for å bli straffet, for eksempel ved å bli utelukket fra Google.

Se et eksempel fra en av våre kunder Arkil, og deres nye informasjonsportal med SEO optimalisering. 

Les mer om Title Tags her
Les mer om Meta Descriptions her