KOMENT AS

Om oss

«Creating memories» er vår visjon. En visjon som er en forpliktelse ovenfor våre kunder, for omverdenen for øvrig men ikke minst også internt kollegaer imellom.

Opplevelsesbasert kommunikasjon er den betegnelsen vi har valgt når vi skal beskrive vårt virksomhetsområde. Vårt mantra er at vi skal skape bevegelse.

Ulike kommunikasjonsløsninger, enten det er events, sampling, film, digital signage, sponsoring eller produksjon av profileringsprodukter, skal ha til hensikt å skape en adferdsendring i målgruppen. Vi har gjennom mange ulike prosjekter hentet oss erfaring og kompetanse på hva som er riktig løsning ut fra de oppgaver vi får ta hånd om.
Partner status
Business partners
Antall sertifiserte utviklere
1
Lokasjon

Vestre Rosten 7092
7072 Tiller
Norge

Nettsted
www.koment.no
Kontakt oss
+47 907 19 000
post@koment.no

Kundesaker av KOMENT AS