VM Elektro A/S

Med mer enn 100.000 varenummer og en kontinuerlig utskiftning og oppdatering av disse, trengs en robust ecommerce plattform!

Utfordring

Når man, som VM elektro, har over 100.000 produkter på tvers av nettbutikker og mange nyopprettede varenummer hvert år, er det viktig å ha kontroll over all data. Samtidig er det også viktig å ha en stor grad av fleksibilitet, når det det skal opprettes og berikes mange varer, men også når spesialprodukter skal etableres for en spesifikk kunde.

I flere år har VM Elektro A/S kjøpt flere systemer som medfører vedlikehold av flere integrasjoner. Blant annet har de implementert en PIM-løsning, en løsning for nyhetsbrev og pop-up software. Dette har gjort at de ansatte har jobbet i flere systemer samtidig, med forskjellige grensesnitt og funksjoner.

Å jobbe med produkter og markedsføring bør være effektivt, men å jobbe på forskjellige plattformer koster tid og det setter store begrensninger for utviklingen.

Et klart ønske fra VM Elektro har vært å redusere antall software-leverandører, slik at virksomheten selv kunne bygge ut, endre og vedlikeholde plattformen sin, uten å hele tiden måtte ta inn eksterne konsulenter. Samtidig ønsket regler og smidighet i systemet, slik at all produktdata og rabattstrukturer kunne ha samme format.

Med mer enn 100.000 varenummer og en kontinuerlig utskiftning og oppdatering av disse, trengs en robust ecommerce plattform! Det får VM Elektro hos Dynamicweb.

Dynamicweb som løsning

VM Elektro A/S har i den innledende fasen brukt mye tid på å analysere kundenes behov, for å kunne velge hvilke systemer som er best egnet for å møte disse behovene.

Valget falt på Premium Solution Partner Solteq som leverer Dynamicweb. I Dynamicweb-plattformen får VM Elektro en sterk ecommerce plattform som er bygget til å integrere med flere ERP-systemer og har et godt sett med markedsførings-verktøy. I tillegg kommer Dynamicweb med et innebygget PIM-system som er bygget med utgangspunktet i ecommerce, digitale markedsplasser og digital markedsføring.

Videre gjør valget av Dynamicweb at VM Elektro nå kun trenger å vedlikeholde en integrasjon; mellom Dynamicweb og ERP-systemet deres. Dette betyr at VM Elektro kan kvitte seg med flere software-leverandører, fordi Dynamicweb har disse verktøyene allerede implementert i plattformen.

Det skal fortsette å være to nettbutikker: En B2C shop, reservedele.nu, og en B2B shop, vm-elektro.dk. Begge nettbutikkene blir integrert med ERP-systemet, og både B2C og B2B butikkene blir bygget med spesifikke kundesentre, slik at kunder får tilgang til deres tidligere bestillinger, kan opprette favorittlister, og mye mer.

Mesteparten av produktdataen, en stor pris-matriks og produktark finnes allerede i ERP-systemet, og for å slippe å vedlikeholde dette i flere systemer vil det lages en større integrasjon mellom ERP-systemet og Dynamicweb. Data mellom de to systemene skal sikre riktig visning av kundespesifikke og produktspesifikke priser, og det vil nå også være mulig for kundene å kunne kjøpe et "samlesett" av produkter.

I den nye løsningen vil det settes opp workflows, slik at ansvaret for produktberikelse fordeles ut til de relevante ansatte. På denne måten sikres riktig tilgang på produktdata, høy datakvalitet og riktig format på tvers av alle produkter. Samtidig blir denne opprettelsen mye smidigere, da produktdata fra et produkt kan nedarves til andre produkter/varianter, og det er mulig å multi-redigere produktene. I fremtiden vil det være mulig å opprette et produkt "i farta", mens man har en kunde på telefonen. Etterpå kan produktet publiseres for den spesifikke kunden, og deretter vil produktet følge den allerede oppsatte workflowen.

De forskjellige markedsføringsverktøyene i Dynamicweb vil bli brukt til å håndtere nyhetsbrev og pup-ups, samtidig som det også er mulig for administratorer å opprettet og administrere forskjellige rabattstrukturer.

VM Elektro A/S har dermed fått deres ønske oppfylt. De har fått en mye smidigere plattform hvor de kan håndtere mange flere ting på egen hånd, både enklere og raskere. Samtidig har de med en robust ecommerce plattform muligheten til å hjelpe kundene mye bedre enn noen gang før.

Resultater

En robust ecommerce plattform gjør det enkelt å handle hos VM Elektro A/S
VM Elektro as har nå en plattform til å håndtere all deres produktdata. De har også klart å redusere bruken av flere software-leverandører, og kan kjøre hele bedriften sin fra Dynamicweb sin All-in-One-løsning. Dette har spart de ansatte for både tid og ressurser, og lettet på mange interne arbeidsoppgaver. Å jobbe i samme system har også gjort at hele bedriften har lik format, og det har blitt et tettere samarbeid mellom avdelingene.

Om VM Elektor A/S
VM Elektro A/S ble grunnlagt i 1972. De selger reservedeler, tilbehør og forbruksartikler til hvitevarer, støvsugere, kjøkkenapparater og industrimaskiner til både B2B og B2C markedet. VM Elektro A/S har et veldig stort sortiment, og er i dag en av Danmarks største på sitt felt.
VM Elektro A/S
Kunde
VM Elektro A/S
Besøksadresse
Denmark
Segmentet
B2C, B2B, Marketing, PIM, Distribution
Nettsted
http://www.vm-elektro.dk/
Partner
Solteq Norway AS

Lignende tilfeller