VARO Energy

VARO er en leverandør av høykvalitet drivstoff for forskjellige type kunder og bransjer i Vest-Europa. VARO produserer og distribuerer fra Sveits, Tyskland, Frankrike og Benelux, inkludert transport av drivstoff, oppvarmet drivstoff og bio-drivstoff.

Utfordring

Som en erstatning for det utdaterte (SPOT) drivstoff-handelssystemet, søkte VARO etter en forretningspartner som kunne finne på, implementere og integrere nye ideer og passende forretningsløsninger med de eksisterende ERP-systemene.

I dette brede spekteret av ønsker og krav måtte Bluedesk realisere en ny digital plattform, først fokusert på Benelux og i den andre fasen fokusert på Sveits, Tyskland og Frankrike. Innenfor de forskjellige landene opererer flere selskaper med spesifikke arbeidsprosesser, noe som betyr at grunnlaget for den nye myVARO forretningsapplikasjonen må være tilstrekkelig fleksibel til å kunne forutse dette.

MyVARO drivstoff-handelsapplikasjonen er en av de viktigste "livsårene" for VARO-engrosorganisasjonen og må publisere prisinnstillinger og endringer i sanntid. Som VARO-kunder umiddelbart kan svare med: "bestillinger" og "bud og tilbud", et ikke uviktig faktum!

Dynamicweb som løsning

Som forretningspartner leverte Bluedesk utviklingen av online-applikasjonen og integrasjon med Navision i denne prosessen, der Dynamicweb All-in-One-forretningsplattformen fungerer som grunnlag for myVARO drivstoff-appen. Bluedesk har utviklet en fullverdig nettbasert front-end-applikasjon for VAROs B2B-kunder på Dynamicweb-plattformen.

Resultater

Dynamicweb-plattformen tilbyr flere språk, netthandel, innholdsstyring og e-post for de forskjellige landene og forretningsenhetene. Dette oppnås gjennom en klar adskillelse av forretningsfunksjonalitet per forretningsenhet. En plattform der VARO kan fortsette å utvikle seg på forskjellige områder, og integrere seg med nåværende og fremtidige systemer.
VARO Energy
Kunde
VARO Energy
Besøksadresse
Nederland
Segmentet
B2B, CMS, Marketing, Distribution, Dynamics NAV
Nettsted
nl.myvaro.com/login
Partner
Bluedesk E-Business B.V.

Lignende tilfeller