RTC

Markedsleder innen distribusjon av kontorutstyr med 20% markedsandel, 8.000 kunder og bransjens mest diversifiserte produktspekter.

Utfordring

Etter å ha byttet ut en gammel, innebygd ERP-løsning med Dynamics AX, ville det neste åpenbare trinnet være å integrere B2B-bestillingsportalen med det nye ERP-systemet. Men når bestillingsportalen også er en gammel, tilpasset kodeløsning, er den åpenbare beslutningen å erstatte det gamle systemet med et nytt, bedre integrert med Dynamics AX.

Det gamle systemet tillater et godkjennelsessystem på flere nivåer for bestillinger og tilpassede priser for kunden. Ville Dynamicweb klare utfordringen?

Dynamicweb som løsning

Siden implementeringen av den nye B2B -portalen, har RTC fått mer kontroll over presentasjonen av innhold, noe som muliggjør en sammenslåing av bedriftens nettsted med B2B -bestillingsportalen. Spesielt fordi RTC allerede ville importert produktene i katalogen, for bestillingsprosessen. Så hvorfor ikke tilby dem til allmennheten.

RTC og Dynamicweb-partner, Brandfusion, har implementert et flertrinns godkjenningssystem ved bruk av Dynamicweb standardobjekter (brukere og brukergrupper) og bygget en tilpasset logikk for godkjenningsarbeidsflyten. Dette tillater ikke bare et godkjennelsessystem på flere nivåer, men også en veldig fleksibel og konfigurerbar flyt for godkjenning.

Priser og lager leses direkte fra Dynamics AX når kundene blar gjennom katalogen og bestillinger sendes tilbake til AX så snart de mottar godkjenning fra det siste medlemmet i arbeidsflyten. Fordi noen av kundene bruker interne anskaffelsessystemer som SAP og Oracle Punchout-systemer, måtte RTC opprette et endepunkt for å tillate tilkobling til disse systemene som bruker OCI eller cXML. Som et resultat kan alle kunder nå legge inn bestillinger i ett online system, koblet til Dynamics AX.

Resultater

Siden lanseringen av den nye B2B netthandelsportalen har RTC opplevd en økning i salg på nett, bestillingsstørrelser og antall registrerte kunder. Her er en liste over viktige forbedringer oppnådd siden lanseringen:

o Økning i antall selskaper i B2B-portalen: +150%
o Økning i antall mottatte bestillinger (i år mot i fjor): +130%
o Økning i gjennomsnittlig antall daglige bestillinger: +120%
"We have chosen DynamicWeb as B2B e-commerce solution and are happy with our. The integration with MS Dynamics AX, the customization capability and the professionalism of the DynamicWeb Romania team were important reasons that influenced our decision to choose Dynamicweb All-In-One. With Dynamicweb we have managed to meet the needs of all customers (over 2500 companies, over 9000 active users), having the ability to control the content delivered to the client at the user level. Among the features implemented for RTC, we can mention the validation of orders on hierarchical levels, history and reports, monthly budgets and cost centers, creating customized product and pricing."
- Daniel Gheorghe, Marketing Specialist, RTC
S.C. RTC Proffice Experience S.A
Kunde
S.C. RTC Proffice Experience S.A
Besøksadresse
Romania
Segmentet
B2B, Distribution, Dynamics AX
Nettsted
www.rtc.ro
Partner
BrandFusion

Lignende tilfeller