RealMæglerne

Komplekse integrasjoner gjort enkelt, noe som resulterer i automatisk flyt og redusert arbeidsmengde.

Utfordring

Den største utfordringen var sakte oppdatering av eiendomsdossierer osv. Dette var forårsaket av en eksternt tilkoblet server, som først importerte data før den ble overført til RealMægler-nettstedet.

En annen utfordring var RealMæglernes Guldkøber ©-konsept, som er en fantastisk database for både selgere og kjøpere. Det er en aktiv kjøpskatalog for eiendomssøk som stadig oppdateres med eiendommer til salgs. Guldkøber ©-konseptet, i sin opprinnelige form, var imidlertid veldig statisk og klarte ikke å engasjere brukerne tilstrekkelig. Engasjement og salg var derfor begrenset.

Den enorme datamengden på grunn av de mange registrerte eiendomskjøperne var også en utfordring. Dette involverte mange forskjellige målgrupper med vidt forskjellige behov. Sist, men ikke minst, måtte løsningene være sikre, slik at kjøpere ble presentert for boliger som matchet deres behov og ønsker.

Dynamicweb som løsning

I dette tilfellet med RealMæglerne bygde vi både enkle og komplekse moduler inn i Dynamicweb for å sikre integrering.

Integrasjon var et av nøkkelordene i dette prosjektet. Dynamicweb åpnet muligheten til å integrere seg i et hav av eksterne leverandører. Vi integrerte for C&B, Boligsiden og Mindworking.

Resultater

o Automatisert flyt: Fra åpent hus til visning
o Integrasjon for C&B: Manuelt arbeid reduseres sterkt ettersom nye oppføringer blir synlige så snart informasjonen om det spesifikke huset er lagt inn
o Integrasjon for Mindworking: Så snart fotografen hadde lastet opp bilder og videoer av oppføringen i Mindworking, ble de synlige for brukeren på realmæglerne.dk
o Lettere å generere salgsargumenter, anbudsmateriale, osv. Ettersom informasjon og bilder hentes automatisk
o Rask oppdatering av bl.a. eiendomsdossierer med positiv innvirkning på blant annet Guldkøber ©-konseptet
o Brukere blir lenger på nettstedet
o Økt brukervennlighet - brukeren blir presentert for agenten som representerer området der det søkes bolig, og ikke bare en tilfeldig agent
o Arbeidsprosessene til den enkelte agenten er blitt enklere og tydeligere

Integrasjonen i Dynamicweb ble dermed en vinn-vinn-løsning for både kunder og agenter.

Da RealMæglerne ønsket at nettstedet deres skulle optimaliseres, valgte de å droppe et eksternt fullservicebyrå til fordel for et spesialbyrå. Og valget deres falt på SMARTPAGE. Våre kompetanser innen brukervennlighet, UX og teknisk kunnskap gjorde at vi kunne optimalisere hele den digitale brukerreisen og øke kundens konkurransekraft.

Guldkøber ©-konseptet er ikke lenger en statisk destinasjonsside, men har blitt en del av et nettsted som både engasjerer brukere og bidrar til salg. Og agentene har et nettsted som gjør salgs- og markedsføringsarbeidet deres mye, mye lettere.
RealMæglerne
Kunde
RealMæglerne
Besøksadresse
Danmark
Segmentet
B2C, Organization
Nettsted
www.realmaeglerne.dk
Partner
Smartpage

Lignende tilfeller