Milestone

Milestone er en ledende leverandør av videobehandlingsprogramvare og maskinvare for overvåking. Siden 1998 har de levert programvare for videoplattform av høy kvalitet, men selger i dag også maskinvare for videoovervåkning. Det danske selskapet har hovedkontor i Danmark, men leverer til det meste av verden og har 750 ansatte og mer enn 150 000 installasjoner over hele verden.

Utfordring

På grunn av effektiv produktutvikling gjorde en tidligere IT-løsning det mulig for kundene å lage en ordre som teknisk sett ikke kunne leveres. Dermed gjorde Milestones effektive utvikling av både maskinvare og videoovervåkingsprogramvare det mulig for kundene å kontinuerlig lage nye produktsammensetninger. Disse resulterte i en produktmiks som i noen tilfeller stilte urealistiske krav til Milestones IT-løsninger. Derfor var det nødvendig med en ny integrert netthandelsløsning.

Milestones forrige nettsted var en proprietær løsning. I utgangspunktet var behovet og ønsket om å flytte løsningen til en standard plattform, og dermed øke den tekniske kapasiteten til nettstedet. Etter hvert som prosessen utviklet seg, økte også behovet for et virksomhetsløft. UX, design og brukerreise spilte følgelig like sentrale roller som de tekniske aspektene.

Dynamicweb som løsning

Dynamicweb har blitt fullt utnyttet i løsningen:
- Milestones data er live og derfor i stadig endring, så det var viktig at brukeren alltid ble presentert med de nyeste dataene når det gjelder pris og konfigurasjonsalternativer. Derfor, når brukeren åpner en flyt i brukerreisen, blir Dynamicweb direkte integrert i Microsoft Dynamics NAV, som er ytterligere integrert i Salesforce og den interne lisensieringsdatabasen. Dette betyr at informasjonen og valgene som presenteres for kunden alltid er riktige og oppdaterte.
- Mange standardkomponenter har blitt brukt, noe som har begrenset mengden tilpasninger.
- Integrasjon for Think Tecture, Microsoft Dynamics NAV, Salesforce og intern lisensdatabase.
- Bruken av spesiell kode har vært begrenset, og dermed gjort løsningen fleksibel og enkel å redigere, utvide og bruke. - Integrasjon for Think Tecture. Think Tecture er en enkelt påloggingstjeneste som lar brukerne bruke samme påloggingsinformasjon på tvers av forskjellige plattformer. Dette var nødvendig, ettersom Milestone hadde mange forskjellige nettsteder og kontaktpunkter, inkludert netthandel, nettsider og et nettsted for nedlasting av lisenser.
- Nettstedet brukes av Milestones distributører og interne supportmedarbeidere, men den nye løsningen gjør det enkelt å utvide slik at forhandlere også kan bruke nettstedet. Den er dermed bygget for fremtidige utvidelser.
- Milestones valg av Dynamicweb som en netthandelsplattform kan ses på som et blått stempel når det gjelder sikkerhet, da spesielt sikkerhet hadde topp prioritet for Milestone.

Resultater

Selve bestillingsprosessen kan være veldig kompleks. Derfor var fokuset på å gjøre bestillingsprosessen så enkel, oversiktlig og rask som mulig. Valget falt på flytnavigasjon, i stedet for trinnvise og nedtrekksbokser, som Milestone tidligere brukte. Dette skyldtes det faktum at brukeren ble presentert for bare noen få valg om gangen under flytnavigasjon, og at disse valgene bidro til å forme den videre brukerreisen. På denne måten ble brukerreisen individuell og gjennomsiktig. Designet tillot også brukere å enkelt og raskt se og endre tidligere valg.

Flytnavigasjonen ble konfigurert slik at brukeren ikke kan gjøre valg som teknisk sett IKKE er mulig. Dette var en betydelig utfordring i den forrige løsningen.

I tillegg ble flytenavigasjon valgt ut fra ideen om at brukeren skulle skaffe seg annonser og støtte når han/hun beveger seg gjennom flyten.

For å sikre den best mulige løsningen har nettstedet blitt testet kontinuerlig av utvalgte kunder i utviklingsprosessen. Her ble det bekreftet at flytnavigasjon gjorde kjøp langt mer gjennomsiktige.

SMARTPAGE var ansvarlig for både front-end og back-end design av løsningen.
Milestone
Kunde
Milestone
Besøksadresse
Danmark
Segmentet
B2B, Distribution, Dynamics NAV
Nettsted
www.milestonesys.com
Partner
Smartpage

Lignende tilfeller