Beijer Ref

H. Jessen Jürgensen, Aircon teknik, Armadan og BKF-klima distribuerer kjølesystemer, air conditioner og varmepumper til B2B bedrifter

Utfordring

E-handelsløsning for 4 bedrifter
Selskapene under den svenske gruppen Beijer Ref trengte alle nye e-handelsløsninger. H. Jessen Jürgensen, Aircon Teknik, Armadan og BKF-klima er alle selskaper som distribuerer kjølesystemer, air conditioner og varmepumper til B2B markedet. Derfor var det en sammenheng mellom alles behov for en ny e-handelsløsning, og de ville naturligvis prøve å utnytte de mange fordelene av dette.

På et gruppenivå var det allerede blitt bestemt å bruke MeDaPro som PIM system, og alle fire selskap hadde allerede et etablert Dynamics AX ERP-system – så både PIM og ERP var implementert.

Dynamicweb som løsning

Dynamicweb Rapdio med integrasjon til PIM
Flere av selskapene hadde allerede god erfaring med Dynamicweb, så dette var et naturlig valg for et CMS-system. Dynamicweb sin standard e-handelsløsning viste seg også å dekke alle behovene selskapene hadde, inkludert en integrasjon til AX.

Twins utviklet noen få spesielle elementer og konfigurerte noen eksempel-sider. Basert på dette har alle fire selskapene bygget sine egne sider.

Produktsider og oversikt blir automatisk generert med produktdata fra PIM-systemet. Twins har utviklet en spesiell tjeneste for å importere data fra de fire selskapenes individuelt konfigurerte PIM-systemer.

Alle fire selskapene er under samme Dynmaicweb løsning. Integrasjoner og spesielle utviklinger har derfor kun blitt gjort en gang. Dette er enda en fordel av skaleringen, da det er mulig å utvikle fire løsninger samtidig.

Resultater

Økt salg og økt selvbetjening
De fire selskapene har alle oppdatert sin digitale tilstedeværelse for å reflektere at de er et moderne selskap.

Bedre produktsøk med fritekst og filtre har gjort det enklere for kundene å finne relevante produkter, og detaljerte produkt-presentasjoner har gjort det enklere å velge riktig produkt. I tillegg har kundene fått et nytt sted å se på ordrestatus, ordrehistorikk og muligheten for å finne gamle fakturaer, osv.

Dette har økt det digitale salget deres. Samtidig har det også gjort at de ansatte har mer tid, og kan bruke den på å utvikle og utnytte den innebygde marketing-modulen i Dynamicweb plattformen.

De første to løsningene er allerede live på www.hjj.dk og www.airconteknik.dk.
Beijer Ref
Kunde
Beijer Ref
Besøksadresse
Danmark, Sverige
Segmentet
B2B, CMS, Marketing, PIM, Distribution, Dynamics AX

Lignende tilfeller